Oznamy na 1. týždeň v Cezročnom období, 14.1.2019 – 20.1.2019

 • ZB: Vo Štvrtok bude adorácia po skončení sv. omše do 18:30.
 • ZB: Stretko miništrantov bude v pondelok o 18:30 po sv. omši u Kamila pri fare. Stretko pre mládež bude v sobotu večer po sv. omši o 18:30 u Kamila pri fare.
 • ZB: Dnes bude o 14.00 v kostole eucharistická pobožnosť. Na pobožnosť pozývame všetkých členov Ružencového bratstva a po pobožnosti bude mať Ružencové bratstvo stretnutie u Kamila pri fare. Je potrebné, aby na toto stretnutie prišli všetci členovia RB.
 • DL: Stretko pre mládež bude v stredu o 18:00 v kostole; a miništrantské stretko nebude.
 • DL: Chceme Vás všetkých poprosiť, aby do priestorov pre matky s deťmi chodili iba rodičia so svojimi deťmi. Tento priestor je vyhradený práve pre malé deti, aby mohli byť na sv. omši aj oni, aj ich rodičia, a tiež aj preto, aby všetkých ostatných v kostole nerušili (keďže u detí je normálne, že plačú alebo rozprávajú aj počas sv. omše). Všetci ostatní si nájdite miesto v kostole.
 • ZB,SM: Deti pozývame na sv. omšu v Zborove v Pondelok večer a v Smilne v Piatok večer.
 • Na budúcu Nedeľu 1. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v Zborove u Kamila pri fare o 17:00 hod.
 • Dnes popoludní vás pozývame na farský športový deň pre rodiny s deťmi od 15. do 18. hodiny v Zborove v škole. Program je nasledovný:
  • veľká telocvičňa: 15.00-16.00 volejbal alebo prehadzovaná; 16.00-16.30 vybíjaná; 16.30–17.00 florbal; 17.00-18.00 futbal.
  • v malej telocvični: počas celej doby ping-pong, bedminton a pre najmenších obľúbené žinenky na skákanie alebo kotrmelce.
  • Kto chce, nech si donesie švihadlá, pingpongové prípadne bedmintonové raketky. Tešíme sa na účasť celej farnosti ako chlapcov tak aj dievčat.
 • Dávame do pozornosti, že sa plánuje futbalový turnaj v rámci našej farnosti medzi Zborovom, Dlhou Lúkou, Smilnom a Stebníckou Hutou v kategóriách 8-12 a 13-15 rokov. Kto by mal záujem o tento turnaj, nech príde do telocvične v Zborove v nedeľu o 15tej hodine a to 13.1. počas športových hier a 20.1. V telocvični sa upresni aj presný dátum turnaja. Môžu prísť aj tí, ktorí nemajú svoj tím. Max. počet členov v družstve bude 5. Nemusia byť len chlapci, ale aj dievčatá. Družstvá musia byť len v rámci našej farnosti.