Oznamy na 2. týždeň v Cezročnom období, 21.1.2019 – 27.1.2019

  • ZB: Vo Štvrtok bude adorácia po skončení sv. omše do 18:30.
  • ZB: Stretko pre miništrantov Stretko pre mládež nebude.
  • DL: Stretko pre mládež bude v stredu o 18:15 v kostole. Upozorňujeme, že sa posúva čas stretka kvôli sv. omšiam.
  • DL: Chceme Vás všetkých poprosiť, aby do priestorov pre matky s deťmi chodili iba rodičia so svojimi deťmi. Tento priestor je vyhradený práve pre malé deti, aby mohli byť na sv. omši aj oni, aj ich rodičia, a tiež aj preto, aby všetkých ostatných v kostole nerušili (keďže u detí je normálne, že plačú alebo rozprávajú aj počas sv. omše). Všetci ostatní si nájdite miesto v kostole.
  • ZB,SM: Deti pozývame na sv. omšu v Zborove v Pondelok večer a v Smilne v Piatok večer.
  • Dnes popoludní bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. S rodičmi detí sa stretneme v danej dedine, v ktorej chcete prvé sv. prijímanie. V ZB bude stretnutie o 17:00 hod u Kamila pri fare (do ZB nech prídu aj zo SH); v DL bude stretnutie o 17:00 hod v kostole; v SM bude stretnutie o 18:00 hod v kostole.
  • Dávame do pozornosti, že sa plánuje futbalový turnaj v rámci našej farnosti medzi Zborovom, Dlhou Lúkou, Smilnom a Stebníckou Hutou v kategóriách 8-12 a 13-15 rokov. Kto by mal záujem o tento turnaj, nech príde do telocvične v Zborove dnes o 15tej hodine. V telocvični sa upresni aj presný dátum turnaja. Môžu prísť aj tí, ktorí nemajú svoj tím. Max. počet členov v družstve bude 5. Nemusia byť len chlapci, ale aj dievčatá. Družstvá musia byť len v rámci našej farnosti.
  • Na budúcu nedeľu 27.1.2019 o 17:00 hod. u Kamila bude kontaktné stretnutie snúbencov ktorí sa chcú pripravovať na uzavretie manželstva.