Oznamy na 3. týždeň v Cezročnom období, 28.1.2019 – 3.2.2019

 • ZB: Vo Štvrtok bude adorácia po skončení sv. omše do 18:30.
 • ZB: Stretko pre miništrantov Stretko pre mládež nebude, ale pozývame všetkých mladých na mládežnícku adoráciu, ktorá bude v Sobotu večer o 18:30 v kostole. Moderovaná adorácia bude približne pol hodiny do 19:00 hod.
 • DL: Stretko pre mládež
 • DL: Chceme Vás všetkých poprosiť, aby do priestorov pre matky s deťmi chodili iba rodičia so svojimi deťmi. Tento priestor je vyhradený práve pre malé deti, aby mohli byť na sv. omši aj oni, aj ich rodičia, a tiež aj preto, aby všetkých ostatných v kostole nerušili (keďže u detí je normálne, že plačú alebo rozprávajú aj počas sv. omše). Všetci ostatní si nájdite miesto v kostole.
 • Dnes 27.1.2019 o 17:00 hod. u Kamila bude kontaktné stretnutie snúbencov ktorí sa chcú pripravovať na uzavretie manželstva.
 • Spovedanie chorých:
  • Zborov: kaplán Peter Štvrtok od 8.30; pán farár Štvrtok od 9,00
  • Dlhá Lúka: kaplán Peter Utorok od 8.30; pán farár Utorok od 9,00
  • Smilno: kaplán Marek Utorok od 8.00
  • Stebnícka Huta: kaplán Marek Piatok od 8.00
  • In Vita: v Piatok od 9.00.
 • Spovedanie v kostole:
  • Smilno45-17.00 v Pondelok
  • Stebnícka Huta 15-17.50 v Stredu
  • Dlhá Lúka30-17.00 v Utorok
  • Zborov30-17.00 v Stredu.