Oznamy na 4. týždeň v Cezročnom období, 4.2.2019 – 10.2.2019

 • Ohlášky (sviatosť manželstva chcú prijať):
  • DL: Matúš Barna, syn rodičov Miroslava a Eleny r. Simovej, narodený v Bardejove bývajúci v Bardejove; a Silvia Nováková dcéra rodičov Františka a Anny r. Gmitterovej, narodená v Bardejove bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch 2., 10.2., 17.2.2019.
 • ZB: Vo Štvrtok bude adorácia po skončení sv. omše do 18:30.
 • ZB: Stretko pre miništrantov bude v pondelok o 18.00 u Kamila. Stretko pre mládež
 • ZB: Na kostolné potreby obetoval bohuznámy 30 €. PBZ.
 • DL: Stretko pre mládež
 • DL: Chceme Vás všetkých poprosiť, aby do priestorov pre matky s deťmi chodili iba rodičia so svojimi deťmi. Tento priestor je vyhradený práve pre malé deti, aby mohli byť na sv. omši aj oni, aj ich rodičia, a tiež aj preto, aby všetkých ostatných v kostole nerušili (keďže u detí je normálne, že plačú alebo rozprávajú aj počas sv. omše). Všetci ostatní si nájdite miesto v kostole.
 • ZB, SH: Na budúcu nedeľu bude v Zborove stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie bude u Kamila, farárova skupinka – nech prídu na stretnutie aj zo S. Huty.
 • V nedeľu 10.2.2019 bude už dlhšie spomínaný Futbalový turnaj pre mládež a deti v rámci našej farnosti. Turnaj bude v telocvični od 15.00 hod.
 • Dnes popoludní budú pobožnosti: ZB, DL, SM: o 14.00 hod.