Oznamy na 5. týždeň v Cezročnom období 11.2.2019 – 17.2.2019

 • Ohlášky (sviatosť manželstva chcú prijať):
  • ZB: Peter Pňakovič, syn Dušana a Agnesy r. Bulakovej, bytom v Zborove a Veronika Harčová, dcéra Rolanda a Aleny r. Mišenkovej, bytom Košice – Krásna n/H.; 2.,17.2., 24.2.
  • SM: Marek Barna, syn rodičov Ivana a Márie r. Tomečkovej, bývajúci v Smilne; a Lívia Kravcová dcéra rodičov Mariána a Ivety r. Ondošovej, bývajúca v Malcove. Ohlášky v dňoch 2., 17.2., 24.2.2019.
  • DL: Matúš Barna, syn rodičov Miroslava a Eleny r. Simovej, bývajúci v Bardejove; a Silvia Nováková dcéra rodičov Františka a Anny r. Gmitterovej, bývajúca v Dlhej Lúke. Ohlášky v dňoch 3.2., 2., 17.2.2019.
  • DL: Ján Kotuľák, syn Jána a Márie r. Gruľovej bytom v Dlhej Lúke a Zuzana Hurňáková, dcéra Ľubomíra a Eriky r. Hreňovej, bytom vo Vranove n/T.; 2.,17.2., 24.2.
 • ZB: Vo Štvrtok adorácia
 • ZB: Stretko pre miništrantov nebude. Stretko pre mládež bude v sobotu o 18:30 po sv. omši u Kamila pri fare.
 • ZB: Na kostolné potreby darovali z pohrebu Alžbety Hojdovej 30 €.
 • ZB, SH: Dnes bude v Zborove stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stretnutie bude u Kamila o 17.00 hod.; farárova skupinka – nech prídu na stretnutie aj zo St. Huty. Na stretnutie môžu prísť aj deti, pre ktoré máme pripravený program na fare.
 • DL: Stretko pre mládež bude v stredu o 18:00 v kostole.
 • SM: V piatok 15.2.2019 po svätej omši bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
 • V týždni máme Svetový deň chorých, preto budeme udeľovať pri vypísaných sv. omšiach sviatosť pomazania chorých. K tejto sviatosti môžu pristúpiť starí ľudia, a tí, ktorí majú vážne životu nebezpečné choroby. (Pre info.: keď niekoho prehlásia za mŕtveho táto sviatosť sa už neudeľuje; sviatosti sú pre živých nie mŕtvych.)
 • Budúcu Nedeľu bude farský športový deň.
 • Kto sa ešte rozhodol prihlásiť sa na fašiangový večierok nech sa prihlási teraz po sv. omši, najneskoršie zajtra.