Extrémna krížová cesta

V piatok pred Kvetnou nedeľou, teda 12.4.2019, sa v Zborove uskutoční Extrémna krížová cesta.

V tomto roku je navrhnutá iba jedna trasa – trasa bl. Titusa Zemana, ktorá má dĺžku 41 km a prevýšenie 914 m. Vedie cez obce: Chmeľová, Regetovka, ďalej pokračuje v Poľsku cez Regietów, Skwirtne, Wysowu, späť na Slovensko cez cedlo Blechnarka, ďalej Stebník, končí pri kostole sv. Žofie.

Čo je ECK?

Extrémna krížová cesta je dlhý a náročný pochod, ktorý je určený pre fyzicky zdatných ľudí. Prejdenie 41 km trvá od 10 (veľmi rýchlou chôdzou) do 14 hodín. EKC má charakter nočného pochodu a každý účastník by ju mal prežiť ako formu osobnej modlitby, na trase je preto potrebné zachovávať ticho. Počas EKC účastník uvažuje nad tajomstvami krížovej cesty.

Každý účastník dostane opis trasy, rozjímania a mapu spolu s reflexným náramkom a náramkom na ruku, ako pamiatku na tohtoročnú EKC. Tieto balíčky sa budú odovzdávať prihláseným účastníkom už pred sv. omšou, od 16.00, za farou „U Kamila“, tak, aby po sv. omši mohli účastníci hneď vyraziť na cestu. Na internetovej stránke sú dostupné aj GPS súradnice trasy.

EKC nie je športové podujatie. Nie je to dobrodružný výlet. EKC je o prekonávaní vlastných hraníc, o zrieknutí sa vlastného pohodlia a komfortu, je to čas pre stíšenie sa a miesto, kde môžete premýšľať o svojom živote, kde spoznávate svoje limity, obmedzenia a kde sa môžete priblížiť ku Kristovi.

Bezpečnosť

EKC nie je organizovaná púť, ani zabezpečené podujatie, ale forma individuálnej modlitby.

Termín a trasu krížovej cesty treba chápať iba ako návrh, EKC môžete absolvovať kedykoľvek a na ktoromkoľvek mieste.

Každý účastník preto znáša riziká, ktoré sú spojené s prechodom tejto trasy, na vlastnú zodpovednosť a iba on sám zodpovedá za svoju bezpečnosť, preto si musí zabezpečiť vhodné vybavenie, prípadne vlastný odvoz v prípade, ak sa trasu rozhodne prerušiť pred jej dokončením.

Takisto pripomíname, že za neplnoleté osoby nesú plnú zodpovednosť ich rodičia, preto v prípade, ak by sa takéto osoby rozhodli ísť na EKC, musia mať od svojich rodičov najprv súhlas.

Na EKC by ste sa mali pohybovať v menších skupinkách, najviac 10 ľudí, mali by ste však dodržiavať ticho, aby ste nerušili ostatných. Určite nech nikto nejde sám.

Informácie o plánovanej trase, o navrhnutej trase nájdete na facebookovej stránke EKC Zborov alebo na oficiálnej stránke EKC, ktoré nájdete na plagáte.

Kto sa rozhodne ísť, nech si dôkladne naštuduje jej priebeh a nech starostlivo zváži, či je schopný túto trasu prejsť.

EKC sa začína spoločnou svätou omšou o 18.00 hod. v kostole sv. Margity v Zborove.

Kratšia trasa krížovej cesty – bl. Zdenky Schelingovej

Pre tých, ktorí sa necítia na takúto dlhú trasu, je tu možnosť zúčastniť sa na kratšej krížovej ceste, ktorá má dĺžku 11 km (približne 4 hod.), ktorá začína tu pri kostole sv. Margity v sobotu pred Kvetnom nedeľou – 13.4.2019 o 14.00 hod.. Trasa vedie od kostola, na sedlo Pod hradským, cez hrad, dole do Dlhej Lúky a naspäť do Zborova popri potoku Kamenec až ku kostolu sv. Žofie, kde sa Krížová cesta končí. Táto krížová cesta bude moderovaná.

Prajeme Vám požehnaný čas strávený v tichu a modlitbe,

Prípravný tím Extrémnej krížovej cesty.