Národný týždeň manželstva 2020

V rámci prebiehajúceho Národného týždňa manželstva sa v našej zborovskej farnosti uskutočnia dve podujatia.

Najprv bude téme manželstva venovaná svätá omša a adorácia v piatok 14. februára 2020 od 17.30 h. v kostole sv. Margity.

A v nedeľu 16.februára 2020 od 17.00 h. bude v rámci už známeho podujatia „Čaj o piatej“ večer príbehov. 

Srdečne pozývame manželov z celej farnosti.

 

P. S.: Keď sa to tak vezme, môžeme k tejto kampani pripojiť pozvanie na Fašiangový večierok, ktorý bude v sobotu 22. februára 2020 od 18.30 hod.v Kultúrnom dome v Zborove. A ešte predtým bude od 13.00 h. na tom istom mieste detský karneval.

Akékoľvek informácie na čísle: 0908 101 727