Duchovná obnova so sv. Faustínou Kowalskou

V roku 80. výročia úmrtia apoštolky Božieho milosrdenstva sv. Faustíny Kowalskej KMBM obdržala naša farnosť relikviu tejto svätice, ktorá je patrónkou našej cirkevnej školy v Dlhej Lúke. Pri príležitosti slávnosti inštalácie relikvie v školskej kaplnke nás navštívia sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva z Košíc a Nižného Hrušova. Poprosili sme ich, aby nám počas troch dní hovorili o sv. Faustíne  a o duchovnosti spojenej s úctou k Božiemu milosrdenstvu.

Piatok 26. október

Cirkevná škola sv. Faustíny v Dlhej Lúke

8.00 h. svätá omša s inštaláciou relikvie patrónky školy sv. Faustíny

8.45 h. program pre žiakov

Zborov

17.30 h. ruženec so svätou Faustínou

omša s katechézou

Smilno – Dom nádeje

18.00 h. ruženec so svätou Faustínou

omša s katechézou

 

Sobota 27. október

Zborov

17.30 h. ruženec so svätou Faustínou

omša s katechézou

adorácia (osobitne pozývame mládež z farnosti)

Stebnícka Huta

17.30 h. ruženec so svätou Faustínou

omša s katechézou

 

Nedeľa 28. október

Zborov a Dlhá Lúka

pri každej svätej omši príhovor s témou duchovnosti sv. Faustíny a posolstva Božieho milosrdenstva

 

Zborov

14.30 h. začiatok adorácie a ruženec so svätou Faustínou

15.00 h. modlitba v Hodine milosrdenstva s Korunkou Božieho milosrdenstva

Záverečné požehnanie