Vysvetlenie spôsobu sv. prijímania od kardinála Jozefa Ratzingera (Eucharistia – stredobod Cirkvi, Mníchov 1978).

Súčasný emeritný pápež Benedikt ešte ako kardinál a mníchovský arcibiskup povedal na tému spôsobu sv. prijímania tieto slová, ktoré sú aktuálne i pre nás teraz: „Najprv by som chcel povedať, že oba spôsoby sv. prijímania – na ruku i do úst sú možné … Pokračovať v čítaní

Príhovor otca arcibiskupa pred návštevou Svätého Otca Františka v Košiciach

Milí bratia a sestry, prv než Ježiš poveril svojich učeníkov poslaním učiť a posväcovať všetky národy, uistil ich o svojej neustálej prítomnosti: Ja som s vami po všetky dni (Mt 28, 20). Skúsenosť tých, ktorí v priebehu storočí uverili v Ježiša a prijali ho za svojho Vykupiteľa … Pokračovať v čítaní