Individuálna pastorácia

Kostol v Zborove je otvorený každý deň od 9.00 do 19.00 h.

Sv. prijímanie bude po otvorení o 9.00 h., po 15.00 hod. a na konci sv. omše cca o 18.30 h. V nedeľu bude možnosť pristúpiť k sv. prijímaniu o 11.30 h.

Svätá omša zo Zborova býva prenášaná prostredníctvom nášho kanálu na YOUTUBE