Program púte do Ríma 27. apríla až 3. mája 2022 „Ďakovná púť k Svätému Otcovi Františkovi“

Pozývame vás na farskú púť do Ríma, ktorou sa pripojíme púti k pápežovi Františkovi. Tá ma byť výrazom vďačnosti za jeho apoštolskú cestu na Slovensko v septembri 2021.

  1. deň Streda 27.4.: odchod zo Zborova v ranných hodinách, celodenná jazda do Padovy, 1. nocľah v Padove
  2. deň Štvrtok 28.4.: po raňajkách prehliadka Padovy. Popoludní presun do Ríma. 2. Nocľah v Ríme
  3. deň Piatok 29.4.: Prehliadka v Ríme, 3. Nocľah v Ríme
  4. deň Sobota 30.4. Program ďakovnej púte Slovákov, Pokračovanie prehliadky Ríma. 4. Nocľah v Ríme
  5. deň Nedeľa 1.5. Pokračovanie prehliadka Ríma (Anjel Pána so Svätým Otcom). Podvečer presun do Assisi. 5. Nocľah v Assisi
  6. deň Pondelok 2.5. Prehliadka Assisi. Podvečer presun do severného Talianska, 6. nocľah
  7. deň Utorok 3.5. Návrat do Zborova

Cena služieb je 550 €.

Tu si môžete pozrieť plagát

V Padove navštívime baziliku sv. Antona Paduánskeho a kostol sv. Justíny.

V Ríme navštívime štyri patriarchálne baziliky (sv. Petra vo Vatikáne, sv. Pavla za hradbami, Lateránsku, Panny Márie Väčšej -Snežnej) a ďalšie posvätné miesta podľa možností (Katakomby sv. Kalixta, …) a rímske historické a kultúrne pamiatky (Fontána di Trevi, Rímske fóra, Koloseum…) Podľa záujmu Vatikánske múzea a Sixtinsku kaplnku.

V Assisi baziliku sv. Františka, kostol sv. Kláry, baziliku Panny Márie od Anjelov (Porciunkulu).

Prihlášku treba priniesť p. farárovi čím skôr, najneskôr do 26. februára 2022