Oznámenie o výberovom konaní

Košická arcidiecéza ako zriaďovateľ vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Faustíny v Bardejove-Dlhej Lúke. Na nasledujúcom odkaze nájdete celé znenie vyhlásenia: VK apríl 2024

Peter Novák, farár