Prijímanie milodarov, aby bola omša obetovaná na určitý úmysel

            S patričnou úctou a vďakou sledujeme, že v našej farnosti je prítomný starobylý zvyk, venovať milodar kňazom, aby obetovali omšu na určitý úmysel.

            Aby sa podľa možností vyhovelo tak vašim prianiam, ako aj predpisom, ktoré pre túto vec vydala Cirkev, odo dneška 3. marca 2019 chceme uviesť nasledujúci poriadok:

 

  1. Podľa dátumu budeme môcť prijať úmysel za zosnulú osobu len na prvý mesiac a na prvé výročie úmrtia. (Nie je jasné, odkiaľ pochádza zvyk, slúžiť za zomrelého omšu každý mesiac do roka. V Cirkvi všeobecne nie je známy, a to ani v našej diecéze. Pri súčasnom počte vašich žiadostí o odslúženie omše na vaše úmysly, nemôžeme ďalej pokračovať v tomto zvyku. )
  2. Ak chcete venovať milodar na viac sv. omší za zosnulých, napríklad preto, že ste na to obdržali peniaze od iných osôb, alebo na kare, môžete využiť zvyk gregoriánskych, alebo večných sv. omši, ako je v Cirkvi zvykom. Tieto milodary však po dohode s vami budeme posúvať kňazom, ktorí nie sú viazaní farskou pastoráciou (dôchodcovia, študenti, misionári a pod.)
  3. Na konkrétny dátum môžeme prijať úmysel za živých, a to pri okrúhlych životných jubileách a významných, udalostiach, či výročiach (napr. sobáša). V tomto prípade vás prosíme, aby ste svoju žiadosť predložili aspoň pol roka vopred.
  4. Mimoriadne uprednostníme žiadosť obetovať sv. omšu v náhlych prípadoch ochorení, alebo tragických okolnosti, v ktorých sa ocitli vaši blízki. V takom prípade sa ohlásený úmysel presunie na najbližší voľný termín.
  5. Ostatné úmysly sa zapíšu v každej obci do poradia, z ktorého sa potom zaradia do programu bohoslužieb. (Jediná cesta uprednostnenia je, že úmysel nebude odslúžený vo vašom kostole. Môžeme ich obetovať pri súkromnom slávení, keď máme voľný deň, počas dovolenky, alebo dať iným kňazom, ako už bolo uvedené vyššie.)
  6. pri zápise úmyslu treba uviesť: obec, úmysel (či je za živých, alebo zomrelých), meno darcu, telefón a výšku milodaru.

 

Na našej internetovej stránke si môžete prečítať príslušné predpisy, ktoré sa týkajú tejto záležitosti.

Ďakujeme za porozumenie a podporu!

                                                                                                          Peter Novák, farár