Veľkonočné Trojdnie v zborovskej farnosti

Začíname sláviť Veľkonočné trojdnie. Bohoslužby budú bez účasti verejnosti.
Budeme ich vysielať naživo pre záujemcov na kanáli farnosti na YOUTUBE.

Zelený štvrtok

  • – Omša Pánovej večere o 17.30 h.

Veľký piatok

  • Liturgia hodín: Ranné chvály s posvätným čítaním 8.00 h.
  • Krížová cesta o 10.30 h.
  • Obrady umučenia Pána o 15.00 h.

Veľká (Biela) sobota

  • Liturgia hodín: Ranné chvály s posvätným čítaním 8.00 h.
  • Vigília Pánovho zmŕtvychvstania 20.00 h.

Veľkonočná nedeľa

  • Slávnostná svätá omša 10.30 h.

Všetkým našim farníkom a priateľom vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania