Oznam o opatreniach, súvisiacich s COVID-19 v našej farnosti

Vzhľadom na zvýšený počet farníkov pozitívne testovaných na koronavírus (medzi nimi aj kňazov) a po konzultáciách s dekanským a arcibiskupským úradom oznamujeme:

V nedeľu 27. septembra 2020:

  1. vo filiálnej obci Dlhá Lúka sú sväté omše zrušené. Žiadame veriacich, aby ostali doma. Všetci sú oslobodení od povinnosti, zúčastniť sa svätej omše.
  2. Sväté omše v ostatných obciach budú v ohlásenom čase, vrátane slávnosti prvého svätého prijímania v Smilne o 10.30 h.
  3. Platia opatrenia oranžovú farbu semafora (Všetci účastníci bohoslužieb, vrátane tých, ktorí predsedajú a zabezpečujú služby (koordinátori vstupu a dezinfekcie, miništranti, výber milodarov – tento sa má realizovať buď po skončení bohoslužby alebo vyhradiť na to určené miesto), majú nosiť rúška, dodržiavať sociálny dištanc – šachovnicové sedenie, obmedzenie spevov, bez používania spoločných spevníkov, modlitebníkov, či sväteničiek. Prijímanie výlučne na ruku.)

Iné oznamy

  1. Budúci týždeň nebudú v našich kostoloch žiadne bohoslužby.
  2. V prípade náhlej potreby zaopatrenia umierajúceho, alebo v prípade zabezpečenia pohrebu volajte na mobil: 0908 101 727. Z iných dôvodov až do odvolania na faru nechoďte, ani nevolajte.
  3. Ako to bude s bohoslužbami budúcu nedeľu včas oznámime.

Ďakujeme za všetky prejavy pochopenia a povzbudenia.

 

Peter Novák, farár