Požehnanie Veľkonočných jedál

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

 

Nasleduje čítanie Božieho slova.

Počujme slová svätého evanjelia podľa Lukáša

Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti  a vidíte, že ja mám,“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“

Počuli sme slovo Pánovo.

MODLITBA POŽEHNANIA

V.: Pane Ježišu, po svojom vzkriesení si sa zjavil svojim učeníkom a jedol si s nimi. Aj nás pozývaš k svojmu stolu na sviatostnú hostinu. Prosíme ta, daj, nech sú nám aj tieto pokrmy znamením tvojho požehnania a tvojej lásky.

Prijmi pozvanie do našich domovov. Zostávaj s nami a daj, nech stále pociťujeme tvoju prítomnosť a tvoje požehnanie. Posilňuj v našich domovoch vzájomnú lásku, ktorá pramení z tvojho veľkonočného víťazstva nad smrťou, zlom a hriechom.

Priveď nás všetkých na nebeskú hostinu, kde žiješ a kraľuješ na veky vekov.

S.: Amen.

 

V.: Dobrorečme Pánovi.

S.: Bohu vďaka.