Bohoslužby po 6. máji 2020

Od stredy 6. mája do soboty 9. mája bude vo farskom kostole v Zborove májová mariánska pobožnosť o 18.00 hod. a potom o 18.30 hod. svätá omša.

V nedeľu 10. mája 2020 budú sväté omše vo všetkých kostoloch vo zvyčajnom čase, teda v Zborove a v Dlhej Lúke 7.30 a 10.30 h.; v Smilne a v Stebníckej Hute o 9.00 h.

V kostole je obmedzený počet miest na sedenie. Prítomní môžu zaujať len označené miesta. Naše kostoly majú veľa lavíc a sedadiel, preto miesta na státie nebudú k dispozícii. Vonku bude zabezpečené ozvučenie tak, aby každý počul.

Miesta na sedenie je lepšie ponechať pre osoby, ktoré nemôžu dlhšie stáť.

Osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, môžu spolu sedieť, alebo stáť. Ostatní majú dodržiavať odstup 2 metrov.

Každý účastník bohoslužieb má mať prekryté nos a ústa. Pri vstupe si dezinfikuje ruky.

Sväté prijímanie sa podáva len do rúk.