Zápis do prvého ročníka cirkevnej školy v Dlhej Lúke

Na stránke cirkevnej Základnej školy s materskou školou sv. Faustíny nájdete oznam o zápise do prvého ročníka základnej školy pre nasledujúci školsky rok. Povzbudzujeme rodičov, aby zvážili výhodu spolupráce s katolíckou školou pri výchove a vzdelávaní svojich detí.

Peter Novák, farár

   Rodičia, ktorí okrem kvalitného vzdelania hľadáte pre svoje deti  prostredie, kde sa budú cítiť dobre a bezpečne, kde záleží na každom žiakovi a na jeho potrebách, nájdete na stránke našej školy aj stránke farnosti link, kde je zverejnená prihláška do školy.

Zapísať dieťa do školy je možné v priebehu celého apríla.

PaedDr. Mária Exnerová, riaditeľka školy