Liturgický program na Veľkú (bielu) sobotu

Keďže stále platí zákaz hromadných podujatí, vrátane bohoslužieb, bude Vigília Pánovho zmrtvychvstania o 20.00 hod. prenášaná naživo  prostredníctvom nášho kanála YouTube a Facebook.

Pre návštevu kostola na osobnú modlitbu platí výnimka zo zákazu vychádzania. Preto bude kostol otvorený bez prestania až do ohlásenia Pánovho zmŕtvychvstania po veľkonočnej vigílii.

O tom, ako budú otvorené kostoly vo filiálnych obciach, sa informujte u príslušných kostolníkov alebo kurátorov.

Požehnanie veľkonočných jedál nijako zvlášť neorganizujeme. Pre tých, ktorí si jedlo chcú požehnať doma v nedeľu dávame do pozornosti obrad požehnania jedla.