Katechizmus katolíckej Cirkvi o sviatosti birmovania.

Prevzaté z https://dkc.kbs.sk 1285 Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.85 Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája … Pokračovať v čítaní